آرشیو دسته: قوانین و مقررات
آبپخش

ماده ۶۸- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از: الف- نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی استان. ب – بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌های موجود در روستا و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط. ج – جلب مشارکت و […]

آبپخش

بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آرای عمومي انجام شود، همان‌طور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق می‌یابد. بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي می‌نامند. اصل هفتم: طبق […]