آرشیو دسته: سیاسی
آبپخش

باوجود منابع مهم و معتبر و نگاهی اجمالی به کشورهای توسعه‌یافته متوجه خواهیم شد که تشکیل شوراها و برخورداری از رهبران محلی و سپردن امور به آن‌ها از جهات مختلف مزیت‌های فراوانی دارد.در قانون اساسی نقش شورا پررنگ دیده‌شده و در اصل هفتم با استناد به آیه‌ی “وشاورهم فی الامر”از شوراها به‌عنوان یکی از ارکان […]

آبپخش

شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند،‌ که در شهرها و روستاهای ایران به‌طور جداگانه بارأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود. بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح‌شده است، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول اصلاحات به تعویق […]