آرشیو ماه: اسفند ۱۴۰۱

سایت شورای اسلامی شهر آب پخش به منظور شفاف سازی و اطلاع همه شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر و همچنین در راستای درخواست های مردم، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲شهرداری آب پخش را در قالب ۲۳ صفحه و بسته متمم بودجه سال ۱۴۰۱ را در قالب ۱۹ صفحه در دسترس شهروندان قرار داده است. […]