آرشیو ماه: تیر ۱۴۰۱

گزارش سالانه شهرداری آب پخش در قالب 36 صفحه شامل بخش های درآمد، هزینه های جاری و پروژه ها می باشد.