آرشیو ماه: آبان ۱۴۰۰

تقدیر و تشکر اعضای شورای شهر آب پخش از حضور مردم در نشست پرسش و پاسخ با نماینده شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی

رئیس شورای شهر از تصویب چندین قانون مهم در جلسه چهاردهم شورا خبر داد.

شورای اسلامی شهر آب پخش در چهاردهمین جلسه خود، نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری و کمیسیون راه و شهرسازی را تعیین کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آب پخش از تشکیل کمیسیون های تخصصی شورا در چهاردهمین جلسه رسمی شورا خبر داد.